Leergeld Amersfoort stroomlijnt contacten met Adressen Beheer Systeem

Stichting leergeld werkt met het Adressen Beheer Systeem Kinderen uit armoedegezinnen moeten vaak afhaken bij binnen- en buitenschoolse activiteiten. Er is gewoon geen geld voor het schoolreisje of om een fiets voor school aan te schaffen. Daardoor ontwikkelen deze kinderen minder kennis en sociale vaardigheden, wat weer effect heeft op hun latere leven. Om dat te voorkomen, is er de Stichting Leergeld. Het landelijke bureau van Stichting Leergeld staat in Tilburg en de Amersfoortse vestiging is één van de 72 locaties van de vereniging.

Stichting Leergeld voorkomt dat kinderen minder sociale vaardigheden ontwikkelen door armoede.

Product of dienst

In 2014 dienden zo’n 900 Amersfoortse gezinnen een aanvraag bij Leergeld Amersfoort in. En het aantal aanvragers neemt substantieel toe. De aanvragers, waar de financiële situatie uitvoerig is gescreend, krijgen geen geld, maar het product of dienst geleverd. Het geld en de producten voor deze ondersteuning zijn afkomstig vanuit subsidies en particuliere of zakelijke donaties.

Geen complex systeem

Qua relaties heeft Leergeld Amersfoort feitelijk te maken met drie verschillende doelgroepen. Allereerst zijn er de gezinnen die een hulpaanvraag doen voor hun kind van 6 tot 18 jaar. De gegevens van deze groep worden beheerd in een eigen landelijke tool en deze informatie wordt vanwege privacyregels niet in andere pakketten vastgelegd. Daarnaast heeft Leergeld te maken met de scholen en instanties voor de kinderen, zoals sport- en muziekverenigingen. En, last but not least, de donateurs waarmee Leergeld werkt. Het beschikken over de juiste informatie over deze relaties is ook essentieel voor de stichting. Zonder deze contacten kan Leergeld niets voor de kinderen betekenen.

Zonder de juiste informatie over hun relaties kan de stichting niets voor de kinderen betekenen.

Het is dus zaak om de gegevens van die 2 doelgroepen goed te inventariseren en te registreren,” vertelt Stef ten Dam, verantwoordelijk voor de professionalisering van Leergeld Amersfoort. Om al deze contactgegevens op één centrale plek vast te leggen en de gegevens te stroomlijnen, ging Leergeld Amersfoort medio 2015 op zoek naar een betaalbaar en gebruiksvriendelijk systeem. Echter, het overgrote deel van de CRM-systemen is te uitgebreid en gericht op verkoopdoelstellingen en commerciële targets.

Proefaccount

Al zoekend en surfend op het internet kwam Stef ten Dam uit bij Adressen Beheer Systeem (ABS) van InterExperts. “Via www.adressenbeheersysteem.nl was een proefaccount snel gemaakt en eigenlijk was het al binnen 2 weken duidelijk dat ABS aansluit op onze wensen en eisen,” vertelt Ten Dam. “In de proefperiode hadden we enkele vragen. Deze hebben we per email aan de helpdesk van InterExperts gesteld en de antwoorden kwamen snel en duidelijk. We gebruiken ABS nu een aantal maanden en het is een goed geprijsd, gebruiksvriendelijk systeem, dat doet wat het moet doen. Niet te moeilijk, niet te complex.

Het is een goed geprijsd, gebruiksvriendelijk systeem, dat doet wat het moet doen.

Momenteel zijn we druk bezig om de contactgegevens van scholen, instellingen en donateurs te verrijken, zodat alle betrokken medewerkers (11 vrijwilligers en 1 betaalde kracht) over de juiste en dezelfde informatie beschikken. Mocht een medewerker uit ons team onverhoopt wegvallen, dan beschikken we nog altijd over zijn of haar contactgegevens en verandert er niets aan onze ondersteuning richting de kinderen. Ook willen we volgend jaar een nieuwsbrief naar onze relaties gaan verzenden en daarvoor moet alle adressen in een goed systeem geregistreerd staan. ABS voldoet daar volledig aan.”

Stichting leergeld werkt met het Adressen Beheer Systeem

PR nodig voor uitbreiding

“Steeds meer gezinnen zitten financieel in de knoop en voor een toenemend aantal kinderen dreigt sociale uitsluiting. Leergeld Amersfoort heeft als doel de komende jaren meer aanvragen te honoreren. Om dat te kunnen realiseren, gaan we ons aanbod uitbreiden. Denk bijvoorbeeld aan het aanbieden van huiswerkbegeleiding. Maar dat betekent ook, dat we meer donateurs moeten hebben, oftewel aan relatiebeheer moeten gaan doen. En de basis daarvoor ligt ook in ABS.”

Dit zeggen onze klanten over het Adressen Beheer Systeem


Het Adressen Beheer Systeem kan u helpen met het efficient maken en beheren van uw contactenbestand. Met slimme suggesties en uitgebreide zoekfilters haalt u de maximale waarde uit uw klantendatabase. Vraag een demo aan!